Utmattad av jobbet

– sex svenskar om stressen som gjorde dem sjuka

Sjukskrivningar på grund av stress och utmattningssyndrom ökar kraftigt i Sverige.

Vissa yrkesgrupper drabbas oftare än andra.

Vad är det då på jobbet som gör oss sjuka och vilka yrken löper störst risk?  Och vad kan vi själva – och chefen göra – för att vi ska må bättre när vi arbetar?

I den här artikelserien försöker vi finna svaren.

Dessutom berättar sex svenskar, i sex olika yrkesområden, om hur det gick till när de blev utmattade – och om vägen tillbaka.