artikelbild

Marknadschefen Anders

Förlorade både syn och hörsel av utmattningen

Anders, 54, var framgångsrik marknadschef på ett möbelföretag. I flera månader påtalade han att arbetsbelastningen var för hög, men ingen i ledningen lyssnade.

✔ Psykologen sa: ”Det här kan bli det sista jobb du har. Förstår du inte, du håller på att dö”