artikelbild

Det ökar risken för att bli utmattad av jobbet

Sjuktalen på grund av utmattningssyndrom ökar, och ingenting tyder på att siffrorna ska vända.

Men om du lär dig vilka fallgropar och skyddsfaktorer som finns, kan du minska risken att drabbas.

✔ Psykoterapeuten om beteenden som ökar risken för utmattningssyndrom

✔Arbetsmiljöverket: Så många upplever ohälsa på grund av jobbet

✔ Nio varningssignaler på ohälsosam stress